Kontakt - Oferty pracy - Energoprojekt Katowice SA

40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15,
skr. poczt. 315
epk@epk.com.pl
tel: 32 208 95 00, 32 208 92 15
fax: 32 259 88 20, 32 259 95 25,
32 203 63 20

ING Bank Śląski SA,
Oddział Regionalny w Katowicach
nr 52 1050 1214 1000 0007 0001 8781

KRS: 0000052247
REGON: P-271905107
NIP: 634-00-19-846

Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 503.937 zł

Mapa dojazdu