We are Engineers Specialists Consultants Designers Planners Technical Specialists

70

lat rozwoju firmy

100

zaprojektowanych bloków
energetycznych i ciepłowniczych

30 000

MW mocy zainstalowanej
w oparciu o nasze projekty

1 000 000

opracowanych pozycji projektowych

Aktualności

ECOS 2019

ECOS 2019 - 32. Międzynarodowa Konferencja nt. Efektywności, kosztów, optymalizacji, symulacji i wpływu systemów energetycznych na środowisko.
W sesji posterowej wziął udział Sebastian Waniczek, prezentując koncepcję integracji magazynu energii w sprężonym powietrzu zintegrowanego z blokiem energetycznym: "Concept of the thermal integration of the compressed air energy storage system with the power plant".
Temat cieszył się sporym zainteresowaniem odwiedzających.

Konferencje: Rynek Gazu, Rynek Ciepła 2019

Konferencja Rynek Gazu, Rynek Ciepła 2019" w Nałęczowie. Dwa niezwykle ciekawe referaty przedstawił Sebastian Waniczek. Pierwszy referat był zatytułowany "Koncepcja odzysku ciepła odpadowego powstałego w wyniku procesu zestudzenia wody technologicznej w Bogdance". Współautorzy to Pan Piotr Kołodziej z Łęczyńskiej Energetyki oraz profesor Łukasz Bartela z Politechniki Śląskiej. Drugi referat nosił tytuł "Integracja bloku energetycznego z systemem magazynowania energii w sprężonym powietrzu - szanse i wyzwania". Współautorzy to profesor Łukasz Bartela oraz profesor Marcin Lutyński, obaj z Politechniki Śląskiej.

Smart City Expo Poland 2019

Smart City Expo Poland. Targi i konferencja, dedykowane producentom i dostawcom nowoczesnych technologii służących do zarządzania infrastrukturą miejską. O Niezawodności dostaw energii elektrycznej opowiadał, a następnie wziął udział w debacie - Janusz Kurpas, Dyrektor Obszaru Przesyłu i Dystrybucji.