We are Engineers Specialists Consultants Designers Planners Technical Specialists

70

lat rozwoju firmy

100

zaprojektowanych bloków
energetycznych i ciepłowniczych

30 000

MW mocy zainstalowanej
w oparciu o nasze projekty

1 000 000

opracowanych pozycji projektowych

Aktualności

XI Europejski Kongres Gospodarczy

XI Europejski Kongres Gospodarczy. 13-15 maja Katowice. Kongres to jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie Środkowej. W trakcie Kongresu odbyło się około 150 sesji tematycznych z udziałem około tysiąca prelegentów oraz rekordowych 12 tys. gości.

W trakcie Kongresu m.in. prezesi najważniejszych i największych spółek sektora energetycznego rozmawiali o przyszłości branży.

W różnych sesjach tematycznych WKG uczestniczyło 15 przedstawicieli EPK.

Forum Biomasy i Pelletu w Ciepłownictwie i Energetyce

W dniach 21 i 22 marca 2019 w Elblągu odbyła się VIII edycja najważniejszego wiosennego spotkania branży Forum Biomasy i Pelletu w Ciepłownictwie i Energetyce. W spotkaniu udział wzięli Adam Cebula i Marek Sikora.

Konferencja ENERGIA PL

Już po raz drugi kieleckim targom ENEX towarzyszyła konferencja ENERGIA PL, poświęcona magazynowaniu energii. W konferencji wzięli udział Janusz Kurpas i Rafał Szubert. Janusz Kurpas wygłosił referat: Projektowanie systemów zintegrowanych z magazynami energii. Prowadził również panel dyskusyjny "Magazyny energii w rynku energetycznym - regulacje i status".