Informacje dla Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA odbędzie się 17 września 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1 (obok Spodka)

Bezpośrednio przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym znajduje się parking VIP, który zostanie Państwu udostępniony. Parking oznaczony będzie naszym logo. Wejście do Sali Konferencyjnej, w której odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, od strony Spodka,

...

W związku z planowanym na 17 września 2021 r. Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy naszej Spółki /formalne ogłoszenie zostanie Państwu dostarczone w stosownym czasie/, na którym między innymi będzie przedstawiona uchwała o zmianach w Statucie naszej Spółki oraz Regulaminach WZA, Rady Nadzorczej i Zarządu, od dnia 12 sierpnia 2021 r. do 16 września 2021 r., w każdy czwartek w godzinach 9.00–12.00 wszyscy zainteresowani celem i treścią proponowanych zmian mogą uzyskać wszelkie

...

Uprzejmie informujemy, że EPK kontynuuje procedurę wymaganą przez Dom Maklerski NWAI  związaną z dematerializacją akcji.

 

Prosimy zatem o wypełnienie załączonego formularza, tzw. FORMULARZ FATCA i CRS, podpisanie go i dostarczenie  /pokój 131/ lub przesłanie oryginału na adres EPK, w możliwie jak najszybszym terminie. Formularz ten musi wypełnić każdy akcjonariusz w celu uwzględnienia Go na wymaganej przez NWAI liście akcjonariuszy EPK.

Formularz

...

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

  40-159 Katowice

     ul. Jesionowa 15

  32 20 89 215

  32 259 88 20