Informacje dla Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA odbędzie się 25 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1 (obok Spodka)

Bezpośrednio przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym znajduje się parking VIP, który zostanie Państwu udostępniony. Parking oznaczony będzie naszym logo. Wejście do Sali Konferencyjnej, w której odbędzie się Walne

...
Szanowni Państwo,

W związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa Rząd wprowadził wydłużenie terminów do odbycia Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego. Korzystając z tego uprawnienia i mając na względzie bezpieczeństwo i ochronę zdrowia akcjonariuszy Zarząd Spółki Akcyjnej BSPiR "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" zdecydował się na zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
...
Szanowni Państwo,

Ostatnia nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych pociąga za sobą zmianę dla akcjonariuszy. Począwszy od 1 stycznia 2021 roku wszystkie akcje niepublicznych spółek podlegać będą powszechnemu obowiązkowi dematerializacji. Oznacza to, że tradycyjne dokumenty akcji wydane akcjonariuszom tracą swoją ważność. Znaną dotychczas formę dokumentową akcji zastąpi
...

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

  40-159 Katowice

     ul. Jesionowa 15

  32 20 89 215

  32 259 88 20