Ważne informacje dot. dematerializacji akcji EPK

Uprzejmie informujemy, że EPK kontynuuje procedurę wymaganą przez Dom Maklerski NWAI  związaną z dematerializacją akcji.

 

Prosimy zatem o wypełnienie załączonego formularza, tzw. FORMULARZ FATCA i CRS, podpisanie go i dostarczenie  /pokój 131/ lub przesłanie oryginału na adres EPK, w możliwie jak najszybszym terminie. Formularz ten musi wypełnić każdy akcjonariusz w celu uwzględnienia Go na wymaganej przez NWAI liście akcjonariuszy EPK.

Formularz FATCA jest  oświadczeniem o rezydencji podatkowej, czyli miejscu płacenia podatków, a dotyczy tych akcjonariuszy-podatników, którzy płacą podatki w USA.

Formularz CRS / EURO- FATCA / jest oświadczeniem o rezydencji podatkowej poza Polską i USA, czyli w Unii Europejskiej.

 

Instrukcja wypełnienia Formularza FATCA i CRS:

  1. Na stronie 1, w tabelce należy wypełnić jedynie:

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Nazwa dokumentu tożsamości /dowód osobisty lub paszport/

Adres zamieszkania, czyli adres przebywania i do korespondencji

  1. Na pytanie: „Czy jedyną osobą kontrolującą /beneficjentem rzeczywistym/ jest osoba składająca oświadczenie?” należy zaznaczyć NIE.

Odpowiedź TAK zaznaczają wyłącznie członkowie Zarządu EPK.

 

  1. Na stronie 2 należy wypełnić jedynie Oświadczenie FATCA .
  2. Na stronie 3 należy wypełnić Oświadczenie CRS.
  3. Na stronie 4 należy zakreślić wszystkie cztery okienka.
  4. Na końcu strony 4 należy podać swoje imię i nazwisko, datę i podpisać się.

 

Ustawy w sprawie FATCA i CRS nakładają na instytucje finansowe, jaką jest NWAI, konieczność identyfikacji, czy dany podatnik nie ma obowiązku płacenia podatków w USA lub w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej.

 

Nadto przesyłamy, do  Państwa wiadomości /nie trzeba podpisywać, ani odsyłać/  INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

 

Jednocześnie informuję, że akcjonariusze, którzy nie zareagowali na naszą prośbę o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody /„TAK” lub „NIE”/ na kontakt z NWAI w formie elektronicznej będą uważani za osoby, które nie wyraziły takiej zgody i kontakt z Domem Maklerskim NWAI będzie odbywał się listem poleconym.

 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości i uwag, można zwracać się telefonicznie, mailowo lub osobiście do Pani Justyny Jakubczyk /tel. 322089520/ lub do Pani Katarzyny Bujakowskiej /tel. 322089170/.

 

Załącznik:

Formularz FATCA_CRS.docx

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

  40-159 Katowice

     ul. Jesionowa 15

  32 20 89 215

  32 259 88 20