Oferty pracy

Do nowo otwieranego Biura poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania wyzwań pracowników: dyrektora oddziału, dyrektorów ds. Klientów Kluczowych, szefów zespołów projektowych, projektantów, asystentów projektantów.

Tworzymy nasz nowy oddział od podstaw!

Możliwe lokalizacje pracy (biura naszej firmy): Częstochowa, Gliwice, Katowice, Kraków, Racibórz.

Oferujemy pracę w nowoczesnej firmie inżynierskiej, która stawia na ludzi!

Dopuszczamy możliwość pracy zdalnej.

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego,
 • Doświadczenia zawodowego w branży: elektrycznej, automatyki i teletechniki budowalnej i architektonicznej, mechanicznej, instalacyjnej i wodno-ściekowej,
 • Mile widziane będą osoby podsiadające udokumentowane doświadczenie i aktualne uprawnienia.

Oferujemy:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnym biurze projektowym z tradycjami,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • Pracę z najnowocześniejszym oprogramowaniem,
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia, motywacyjny system premiowania,
 • Benefity.

Poszukujemy też kandydatów na stanowiska:

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • rozwój istniejącego oprogramowania do wspomagania przedsiębiorstwa;
 • współudział w opracowywaniu nowych aplikacji;
 • współpraca z innymi działami naszego Biura;

 

Wymagania:

 • dobra znajomość relacyjnych baz danych;
 • znajomość języka zapytań SQL-a, programowania PHP
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Udział w opracowywaniu projektów pod kierownictwem wyznaczonych projektantów oraz wykonywanie prac okołoprojektowych,
 • Wspieranie organizacyjne projektantów,
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach projektów,
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne przygotowanie części formalno-prawnej ofert (w okresie początkowym ze wsparciem starszych specjalistów),
 • Prowadzenie korespondencji i komunikacji z Zamawiającym,
 • Kompletacja wymaganych załączników w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu,
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Udział w opracowywaniu projektów:
  - budowlanych
  - podstawowych
  - wykonawczych
  - powykonawczych

  zakresu branży teletechnicznej:
  - Systemów Sygnalizacji Pożaru
  - Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu
  - Systemów Kontroli Dostępu
  - Systemów Telewizji Dozorowej
  - Dźwiękowego Systemu
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne opracowywanie projektów (w okresie początkowym ze wsparciem projektantów):
  - budowlanych
  - podstawowych
  - koncepcyjnych
  - wykonawczych
  - powykonawczych
  zakresu branży teletechnicznej:
  - Systemów Sygnalizacji Pożaru
  - Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu
  - Systemów Kontroli
...

miejsce pracy: CZĘSTOCHOWA (dopuszczalna forma pracy zdalnej)

Zakres zadań:

 • Poszukiwanie, analiza oraz bieżące monitorowanie dostępnych źródeł finansowania z funduszy unijnych, programów krajowych, regionalnych i innych dla projektów planowanych i realizowanych przez firmę
 • Wyszukiwanie możliwości finansowania projektów badawczo – rozwojowych w obszarach nowych technologii
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Kompletowanie i przygotowywanie do wysyłki opracowanej dokumentacji projektowej
 • Monitorowanie terminowego przekazywania dokumentacji projektowej
 • Kompletowanie i przekazywanie opracowanej dokumentacji do Archiwum Biura
 • Zapewnienie materiałów biurowych niezbędnych do bieżącej pracy
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie projektów i dokumentacji technicznej dla farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MWp,
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie warunków przyłączeniowych i uzgodnienia OSD,
 • Dokonywanie uzgodnień, założeń projektowych z klientami, udział w spotkaniach, wizjach lokalnych na
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne pozyskiwanie gruntów pod projekty fotowoltaiczne,
 • Aktywny udział w negocjacjach oraz zawieraniu umów dzierżawy z właścicielami nieruchomości,
 • Analiza stanu faktycznego i prawnego nieruchomości,
 • Kontakt z organami administracji państwowej i instytucji w celu uzyskania decyzji administracyjnych,
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych, Programów Funkcjonalno-Użytkowych, przedmiarów robót,
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach projektów,
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z umową,
 • Prowadzenie Nadzorów Autorskich,
 • Koordynacja i nadzorowanie prac
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Udział w opracowywaniu projektów pod kierownictwem wyznaczonych projektantów oraz wykonywanie prac okołoprojektowych,
 • Wspieranie organizacyjne projektantów,
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach projektów,
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z umową,
 • Współpraca z kontrahentami, firmami
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie i nadzór nad opracowywaniem ofert, negocjacje zapisów umownych.
 • Organizowanie pracy zespołu w ramach realizacji umowy.
 • Opracowywanie i ciągła praca nad harmonogramem realizacji prac, koordynacją prac oraz zarządzanie ryzykiem projektu.
 • Stały nadzór nad płynnością finansową prowadzonej umowy wraz z
...

miejsce pracy: KRAKÓW

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie obliczeń rozpływowych i zwarciowych,
 • Opracowywanie projektów branży elektrycznej (w okresie początkowym ze wsparciem starszych projektantów),
 • Dokonywanie uzgodnień założeń projektowych z Klientami, udział w spotkaniach, wizjach lokalnych na obiektach,
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne opracowywaniu projektów (w okresie początkowym ze wsparciem starszych projektantów),
 • Dokonywanie uzgodnień założeń projektowych z Klientami, udział w spotkaniach, wizjach lokalnych na obiektach,
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach projektów,
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Udział w opracowywaniu projektów pod kierownictwem wyznaczonych projektantów oraz wykonywanie prac okołoprojektowych,
 • Wspieranie organizacyjne projektantów,
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach projektów,
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Udział w opracowywaniu projektów pod kierownictwem wyznaczonych projektantów oraz wykonywanie prac okołoprojektowych,
 • Wspieranie organizacyjne projektantów,
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach projektów,
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych, Programów Funkcjonalno Użytkowych, przedmiarów robót,
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach projektów,
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z umową,
 • Prowadzenie Nadzorów Autorskich,
 • Koordynacja i nadzorowanie prac
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Udział w opracowywaniu projektów pod kierownictwem wyznaczonych projektantów oraz wykonywanie prac okołoprojektowych,
 • Wspieranie organizacyjne projektantów,
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach projektów,
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z umową,
 • Współpraca z kontrahentami, firmami
...

miejsce pracy: KATOWICE

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne opracowywaniu projektów (w okresie początkowym ze wsparciem starszych projektantów)
 • Dokonywanie uzgodnień założeń projektowych z Klientami, udział w spotkaniach, wizjach lokalnych na obiektach
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach projektów,
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z
...

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

  40-159 Katowice

     ul. Jesionowa 15

  32 20 89 215

  32 259 88 20