Zespół Inwentaryzacyjno-Geodezyjny

Naszym docelowym "produktem" jest chmura punktów, którą przekazujemy projektantom EPK w celu podpięcia do projektu, dzięki czemu projektanci mają możliwość we wczesnym stadium projektowania wychwycić możliwe na obiekcie kolizje lub rozbieżności dokumentacji archiwalnej ze stanem na obiekcie. Sprzęt, który posiadamy (laserowy skaner 3D ZF Imager 5010C) jest jednym z lepszych (jak nie najlepszy) spośród dostępnych na rynku, dlatego daje nam wiele możliwości zastosowania. Efektem naszego skanowania jest chmura punktów, którą można wykorzystać w wieloraki sposób - wykrywanie kolizji, rozbieżności dokumentacji, archiwizowania istniejącego stanu obiektu, analizowanie odkształceń. 


Kierownik Zespołu
Magdalena Zielony tel. 601 460 010