Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

Ochrona środowiska to przede wszystkim racjonalne gospodarowanie zasobami energetycznymi. W tym zakresie oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie w  obszarze efektywności energetycznej. Podejmujemy działania aby nasi Klienci optymalizowali swoje zużycie energii i finalnie ograniczali koszty zakupu. Koncentrujemy się na energii elektrycznej, ale posiadamy również specjalistów od innych nośników energii. Nasze działania to:
Analiza zapotrzebowania na energię
Identyfikacja i ocena pracy kluczowych obszarów infrastruktury
Pomiary i analiza profilu zużycia energii elektrycznej
Dobór optymalnej taryfy
Propozycja działań zmniejszających zużycie energii
Propozycja działań zmniejszających koszt zakupu energii
Analiza ekonomiczna i raport zarządczy

Odzysk ciepła i optymalizacja układów Chłodzenia
Propozycja dla podmiotów, gdzie w procesie produkcyjnym lub w wyniku pracy urządzeń infrastruktury technicznej powstaje ciepło odpadowe lub znaczna ilość energii wykorzystywana jest w procesie wytworzenia chłodu.


Efektywne oświetlenie
Produkt dedykowany podmiotom, dla których oświetlenie powierzchni roboczej  ma istotne znaczenie. Przeprowadzamy
analizę zgodności istniejącego oświetlenia z obowiązującymi przepisami, wykonujemy koncepcję wymiany oświetlenia na energooszczędne, wraz z propozycją automatyzacji i kontroli zużycia energii online..

Audyty energetyczne i świadectwa efektywności energetycznej
Uzupełnieniem działań związanych z Zarządzaniem Energią jest
przeprowadzenie Audytu Energetycznego zgodnie z wymogami
ustawy o efektywności energetycznej lub na potrzeby uzyskania
świadectw efektywności energetycznej. Finalnym elementem
może być przeprowadzenie formalnej procedury uzyskania tzw.
białych certyfikatów.