Wsparcie produkcji

Dział Księgowości:
Arkadiusz Sroka
Główny Księgowy
tel.: 32 208 91 68

Dział Handlowy:
Wojciech Grzesiuk
Kierownik Działu
tel.: 32 208 95 24

Dział Przygotowania Ofert:
Jacek Dębski
Kierownik Działu
tel.: 32 208 95 40

Dział Spraw Osobowych i Obsługi Zarządu:
Iwona Król    
Kierownik Działu
tel.: 32 208 91 72

Dział Informatyki:
Jan Sikora
Kierownik działu
tel.: 32 208 92 34

Dział Rozwoju Systemów Informatycznych:
Dariusz Bruj
Kierownik działu
tel.: 32 208 92 31

Dział Marketingu i Komunikacji:
Aneta Szubert
Kierownik Działu
tel.: 32 208 92 21

Dział Logistyki i Administracji:
Dariusz Mateja    
Kierownik Działu
tel.: 32 208 91 94

Dział Archiwizacji:

Kamil Sobieraj
Kierownik Działu
tel.: 32 20 89 510