Władze spółki

Rada nadzorcza

Tadeusz Pazur

Przewodniczący RN

Daniel Habrowski

Wiceprzewodniczący RN

Jerzy Hetmańczyk

Członek RN

Marek Nikodemski

Członek RN

Bernadeta Zyber

Członek RN


Zarząd


Łukasz Grela

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny


Michał Woźniczka

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny


Dyrekcja


Olgierd Sikora

Dyrektor ds. Sprzedaży
i Marketingu


Krzysztof Reń

Dyrektor Biura Zarządzania Projektami


Mieczysław Siuciak

Dyrektor ds. Projektowania


Strategia i Rozwój Regionalny


Jan Antończyk

Dyrektor Regionalny,
Bliski Wschód,
Afryka & Azja


Krzysztof Musiał

Dyrektor Regionalny,
Afryka (SSA) & CIS


Remigiusz Krupa

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów


Rafał Szubert

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów


Daniel Habrowski

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów


Rafał Browarski

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów