Termiczne przekształcanie odpadów

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego – od koncepcji, przez pozyskanie funduszy, wszystkie fazy projektowania, kompletację dostaw aż po realizację i rozruch, w szczególności dla:
Klasyczne zakłady termicznego przekształcania odpadów zmieszanych z kotłami rusztowymi.
Wysokosprawne bloki kogeneracyjne z kotłami fluidalnymi opalanymi paliwem alternatywnym, biomasą i węglem.
Modernizacje istniejących elektrociepłowni pod kątem wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe z zastosowaniem wielopaliwowych kotłów fluidalnych opalanych: frakcją energetyczną odpadów, biomasą, mułami węglowymi lub węglem, w ramach efektywnego systemu ciepłowniczego.
Węzły technologiczne odzysku materiałowego i przygotowania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych i przemysłowych.