Strategia i Rozwój

Dział analiz i rozwoju
Grażyna Rozkosz-Łącka
tel. 607 671 141
e-mail: rozkosz.grazyna@epk.com.pl

Nasza oferta w szczególności obejmuje doradztwo i usługi konsultingowe dla wszystkich segmentów sektora energetycznego, w tym:
 • Prognozy cen energii elektrycznej – długoterminowe i krótkoterminowe.
 • Tworzenie opinii oraz raportów wskazujących potencjalny kierunek rozwoju polskiej energetyki i kształtu mixu energetycznego.
 • Analizy związane z bilansem mocy oraz dostępnej rezerwy w systemie.
 • Doradztwo dla podmiotów biorących udział w aukcjach OZE.
 • Wsparcie techniczne w aspekcie regulacji oraz wymogów UE na rynku energii.
 • Opiniowanie dokumentów regulacyjnych oraz horyzontalnych dla podmiotów aktywnych na rynku energii (w tym regulatorów) oraz ocena skutków regulacji na sektor gospodarki  - energii elektrycznej, ciepła oraz środowiska naturalnego.
 • Analizy związane z modelowaniem rynku energii z uwzględnieniem wpływu poszczególnych działań aktywnych podmiotów (Grup Energetycznych) na ich konkurencyjność na rynku energii.
 • Doradztwo w procesie prywatyzacji, analizy techniczno-ekonomiczne due diligence.
 • Optymalizacja portfolio inwestycyjnego,
 • Analizy rynków i strategii marketingowych.
 • Optymalizacja źródeł finansowania przedsięwzięć (doradztwo w pozyskiwaniu kapitału).
 • Biznesplany, studia wykonalności inwestycji modernizacyjnych, odtworzeniowych, rozwojowych i ekologicznych.
 • Wycena nakładów inwestycyjnych budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów oraz przedmiary i kosztorysy branżowe.
 • Ewaluacja ofert na realizację inwestycji.
 • Obsługa inwestorów w zamówieniach publicznych.
 • Rozliczenia zakończonych inwestycji dla celów ewidencyjno-podatkowych.
 • Tworzenie i obsługa narzędzi analitycznych umożliwiających ocenę wybranych procesów rynku energii.
 • Szkolenia z zakresu funkcjonowania rynku energii i ciepła.
 • Udział w projektach badawczo-rozwojowych, komercjalizacji innowacji (B+R+I).