Starszy asystent (branża energetyczna)

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA jest jedną z największych firm projektowo-inżynierskich
w Europie. W niemal 70-letniej działalności ugruntowaliśmy pozycję lidera w sektorze energetyki. Poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania wyzwań pracowników.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
STARSZY ASYSTENT DS. PROJEKTOWANIA
(pracownia technologiczna, branża energetyczna)

miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

 • Udział w opracowywaniu projektów pod kierownictwem wyznaczonych projektantów
 • Wsparcie organizacyjne projektantów
 • Dbałość o terminowość i wysoką jakości realizowanych zadań projektowych
 • Dbałość o wysoką jakości i terminowość przygotowywanych międzybranżowych założeń projektowych
 • Dbałość o własny rozwój w zakresie wiedzy merytorycznej i organizacyjnej, w kierunku jak najlepszego przygotowywania się do samodzielności w realizacji prac projektowych
 • Współpraca z projektantem w zakresie innych czynności związanych z projektowaniem


Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (kierunek: energetyka; mechanika i budowa maszyn)
 • Dobra znajomość technologii układów energetycznych
 • Co najmniej roczne doświadczenie w branży energetycznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania specjalistycznego na potrzeby wykonywania obliczeń i projektowania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub wyższym
 • Czynne prawo jazdy kat. B – mile widziane


Oferujemy:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnym biurze projektowym z wielkimi tradycjami
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • Pracę z najnowocześniejszym oprogramowaniem
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia
 • Benefity (np. świadczenia medyczne, karty MultiSport, kursy językowe)


Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji na stanowisko Starszego Asystenta ds. Projektowania
  Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH w procesie rekrutacji na stanowisko Starszego Asystenta ds. Projektowania.”
 4. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA

W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.
e-mail: iod@epk.com.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną stanowi  Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)

Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 9 miesięcy licząc od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Na dokumenty aplikacyjne oczekujemy pod adresem: epkariera@epk.com.pl do 31.10.2018.