Specjalista ds. Systemów Zapewniania Jakości

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA jest jedną z największych firm projektowo-inżynierskich w Europie. W niemal 70-letniej działalności ugruntowaliśmy pozycję lidera w sektorze energetyki. Poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania wyzwań pracowników.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA JAKOŚCI

miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

 • Analiza i ocena dokumentacji jakościowej przedstawionej przez wykonawców/ podwykonawców
 • Przygotowywanie/sprawdzanie/zatwierdzanie Planów Zapewnienia Jakości i Planów Kontroli i Badań oraz ich zgodności z zapisami Kontraktu
 • Opracowywanie i sprawdzanie procedur jakościowych i wynikających z systemu zarządzania jakością
 • Prowadzenie/nadzorowanie list punktów otwartych i list usterek. Udział w odbiorach wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, normami, przepisami oraz wymaganiami kontraktu.
 • Kontrola usuwania niezgodności oraz wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych dotyczących jakości prowadzonych prac.
 • Opracowywanie i uzgadnianie warunków technicznych wykonywania prac i warunków przeprowadzenia testów odbiorowych.
 • Kontrola poprawności przeprowadzania procesów technologicznych w czasie produkcji i montażu.
 • Archiwizacja finalnej dokumentacji jakościowej w formie drukowanej lub/i elektronicznej.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w specjalności technologicznej/energetycznej i 5 lat doświadczenia zawodowego lub wykształcenie średnie techniczne i ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w branży energetycznej
 • Znajomość procesu inwestycyjnego budowy elektrowni lub instalacji przemysłowych
 • Umiejętność przygotowywania ofert, podejmowania negocjacji z dostawcami oraz prowadzenia korespondencji
 • Znajomość polskich i europejskich norm technicznych dotyczących materiałów, wyrobów, procesów produkcyjnych oraz montażowych dla prac budowlanych
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność planowania
 • Znajomość programów: Pakiet MS Office, AutoCad
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub wyższym
 • Czynne prawo jazdy kat. B – mile widziane

Oferujemy:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnym biurze projektowym z wielkimi tradycjami
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • Możliwość pracy na kontraktach eksportowych
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia
 • Benefity (np. świadczenia medyczne, karty MultiSport, kursy językowe)

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Systemów Zapewniania Jakości.

  Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH w procesie rekrutacji  na stanowisko Specjalisty ds. Systemów Zapewniania Jakości”.

 4. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.

  Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI  "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy”.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 1. BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.
 2. e-mail: iod@epk.com.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną stanowi  Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)

Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 9 miesięcy licząc od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22^1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Na dokumenty aplikacyjne oczekujemy pod adresem: epkariera@epk.com.pl do 30.09.2018.