Sieci i systemy elektroenergetyczne

W zakresie systemów i sieci przesyłowych oraz rozdzielczych wszystkich napięć świadczymy usługi w zakresie opracowania prognoz, koncepcji, analiz oraz studiów opłacalności a w szczególności:
prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną (analiza rynku energii elektrycznej), techniczne i ekonomiczne analizy sieci 400, 220 i 110 kV,
obliczenia i analizy rozpływów mocy,
obliczenia i analizy zwarciowe w układach elektroenergetycznych,
obliczenia i analizy równowagi statycznej, dynamicznej i zjawisk elektromagnetycznych,
obliczenia stanów nieustalonych związanych m.in. z procesami łączeniowymi, rozruchowymi,
studia, koncepcje i analizy dotyczące rozwoju systemu elektroenergetycznego,
obliczenia i analizy mające na celu optymalizację powiązań liniowych i nakładów finansowych dla linii i stacji elektro-energetycznych.,
koncepcje, analizy techniczne i ekonomiczne rozwoju/modernizacji sieci SN i sieci przemysłowych,
analizy techniczno-ekonomiczne alternatywnych rozwiązań zasilania odbiorców uwzględniające specjalne parametry jakościowe,
koncepcje układów zasilania elektrycznego i gospodarki elektroenergetycznej
analizy i koncepcje wyprowadzenia mocy z elektrowni,
ekspertyzy przyłączenia nowych źródeł w tym źródeł odnawialnych,
ekspertyzy przyłączenia nowych odbiorców oraz odbiorców istniejących w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy