• Studium wykonalności wysokosprawnego źródła wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

  • Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zespół silników gazowych dla MPEC Białystok".