• Wykonanie dokumentacji projektowej ofertowej dla przedsięwzięcia "Wstępny projekt podstawowego zadania inwestycyjnego — Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko- -Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego".

  • Koncepcja techniczno-kosztowa adaptacji istniejącej narzędziowni na zlokalizowanie w niej części technicznej Dyspozytorni Węglopochodnych Arcelor Mittal w Krakowie.

  • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania.

  • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce.

  • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe obszaru gminy miejskiej Lubin.

  • Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011—2030.

  • Przeprowadzenie szkolenia: "Metodyka sporządzania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania".

  • Analiza systemów energetycznych na obszarze miasta Sosnowca.

  • Wstępny projekt procesowy instalacji transportu i zatłaczania dwutlenku węgla wydzielonego ze strumienia spalin celem jego trwałego geologicznego składowania.

  • Projekt procesowy automatyki skojarzonego układu piec-turboagregat dla Huty Łaziska.