• Analiza wielowariantowa bloku energetycznego o mocy ok. 20 MWe w ZGH Bolesław.
 • Studium wykonalności bloku energetycznego o mocy 20 MWe — Etap II, Wariant I koncepcji budowy źródła energii i ciepła ZGH "Bolesław": siłownia z d

 • Wykonanie dokumentacji dla fazy koncepcyjno-przygotowawczej projektu budowy elektrowni na terenie H. Cegielski Poznań.

 • Doradca techniczny świadczenia kompleksowych usług związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym obejmującym realizację dwóch bloków parowo-gazowych o mocy szacunkowej 45 MWe każdy w KGHM Lubin.

 • Koncepcje rozwoju energetyki w ZAK Kędzierzyn wraz z analizą opłacalności.

 • Wykonanie usług projektowych dla projektu strategicznego CCCP — PBG SA.

 • Świadczenie usług doradczych dla KGHM Polska Miedź SA związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym obejmującym realizację dwóch bloków parowo-gazowych o mocy szacunkowej 45 MWe każdy w KGHM Lubin.
 • Prace projektowo-dokumentacyjne d

 • Projekt techniczny części elektrycznej zawierający wyprowadzenie mocy do rozdzielni 30 kV, w tym pole 30 kV, transformator blokowy 40 MVA, szynoprzewód okapturzony, szafa zera i wyprowadzenia mocy dla Synthos Dwory Oświęcim.

 • Opracowanie zapytania ofertowego na dostawę pod klucz bloku gazowo-parowego oraz wsparcie/doradztwo w zakresie technicznym i handlowym w procesie wyboru dostawcy elektrowni dla PKN Orlen.
 • Wykonanie projektu budowlanego z wymagany

 • Koncepcja budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych.
 • Prace inżyniersko-projektowe dla instalacji sprężonego powietrza w układzie generacji elektrycznej i odzysku ciepła z pieców elektrycznych i łukowo-oporowych

 • Kompleksowe wykonanie projektu "Budowa hali sprężarek wraz z urządzeniami i układami pomocniczymi na potrzeby dostaw sprężonego powietrza dla KWK Pniówek".
 • Koncepcja modernizacji układu pomp wody zasilającej w SE Jastrzębi