• Wnioski o uzyskanie: pozwolenia zintegrowanego IPPC dla bloku gazowo-parowego oraz pozwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla bloku gazowo-parowego.

  • Koncepcja modernizacji urządzeń transportu węgla i biomasy do zasobników węgla Elektrowni B.
  • Dokumentacja instalacji rozładunku mączki kamienia wapiennego w El. Ostrołęka na zlecenie firmy RAFAKO.