Przemysł i Gospodarka Komunalna

Pełna lista referencyjna pobierz

Wybrane referencje

  • Wykonanie dokumentacji dla fazy koncepcyjno-przygotowawczej projektu budowy elektrowni na terenie H. Cegielski Poznań.
  • Analiza wielowariantowa bloku energetycznego o mocy ok. 20 MWe w ZGH Bolesław.
  • Studium wykonalności bloku energetycznego o mocy 20 MWe — Etap II, Wariant I koncepcji budowy źródła energii i ciepła ZGH "Bolesław": siłownia z dwoma silnikami gazowymi o mocy 10 MW każdy.