Przemysł i Gospodarka Komunalna

Pełna lista referencyjna pobierz

Wybrane referencje

 • Koncepcja techniczno-kosztowa adaptacji istniejącej narzędziowni na zlokalizowanie w niej części technicznej Dyspozytorni Węglopochodnych Arcelor Mittal w Krakowie.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej ofertowej dla przedsięwzięcia "Wstępny projekt podstawowego zadania inwestycyjnego — Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko- -Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego".
 • Kompleksowe wykonanie projektu "Budowa hali sprężarek wraz z urządzeniami i układami pomocniczymi na potrzeby dostaw sprężonego powietrza dla KWK Pniówek".
 • Koncepcja modernizacji układu pomp wody zasilającej w SE Jastrzębie.
 • Koncepcja budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych.
 • Prace inżyniersko-projektowe dla instalacji sprężonego powietrza w układzie generacji elektrycznej i odzysku ciepła z pieców elektrycznych i łukowo-oporowych w Hucie Łaziska.
 • Opracowanie zapytania ofertowego na dostawę pod klucz bloku gazowo-parowego oraz wsparcie/doradztwo w zakresie technicznym i handlowym w procesie wyboru dostawcy elektrowni dla PKN Orlen.
 • Wykonanie projektu budowlanego z wymaganymi załącznikami w celu uzyskania pozwolenia na inwestycję "Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 420—500 MWe we Włocławku" i reprezentowanie zamawiającego w postępowaniu.
 • Projekt koncepcji zabudowy kotłowni w zakładach Anwil SA.
 • Projekt techniczny części elektrycznej zawierający wyprowadzenie mocy do rozdzielni 30 kV, w tym pole 30 kV, transformator blokowy 40 MVA, szynoprzewód okapturzony, szafa zera i wyprowadzenia mocy dla Synthos Dwory Oświęcim.
 • Świadczenie usług doradczych dla KGHM Polska Miedź SA związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym obejmującym realizację dwóch bloków parowo-gazowych o mocy szacunkowej 45 MWe każdy w KGHM Lubin.
 • Prace projektowo-dokumentacyjne dla kompleksowej realizacji zadania "Budowa bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej w warunkach ISO ok. 45 MWe i mocy cieplnej ok. 40 MWt opalanego gazem w KGHM Polska Miedź SA w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej EC-3 Głogów".
 • Prace projektowo-dokumentacyjne dla kompleksowej realizacji zadania "Budowa bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej w warunkach ISO ok. 45 MWe i mocy cieplnej ok. 40 MWt opalanego gazem w KGHM Polska Miedź SA w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej EC-2 Polkowice".
 • Wykonanie usług projektowych dla projektu strategicznego CCCP — PBG SA.
 • Koncepcje rozwoju energetyki w ZAK Kędzierzyn wraz z analizą opłacalności.
 • Doradca techniczny świadczenia kompleksowych usług związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym obejmującym realizację dwóch bloków parowo-gazowych o mocy szacunkowej 45 MWe każdy w KGHM Lubin.