Przemysł i Gospodarka Komunalna

Pełna lista referencyjna pobierz

Wybrane referencje

  • Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zespół silników gazowych dla MPEC Białystok".
  • Studium wykonalności wysokosprawnego źródła wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
  • Projekt procesowy automatyki skojarzonego układu piec-turboagregat dla Huty Łaziska.
  • Wstępny projekt procesowy instalacji transportu i zatłaczania dwutlenku węgla wydzielonego ze strumienia spalin celem jego trwałego geologicznego składowania.
  • Analiza systemów energetycznych na obszarze miasta Sosnowca.
  • Przeprowadzenie szkolenia: "Metodyka sporządzania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania".
  • Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011—2030.
  • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe obszaru gminy miejskiej Lubin.
  • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce.
  • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania.