Energetyka

Pełna lista referencyjna pobierz

Wybrane referencje

 • Wykonanie etapowe dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę bloku energetycznego.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej dla układu sprężarkowni i sieci sprężonego powietrza w ramach budowy jednostki wytwórczej OZE. Doradztwo techniczne podczas postępowania na wybór realizatora zadania
 • inwestycyjnego dotyczącego budowy nadrzędnego systemu automatyki jednostki wytwórczej OZE.
 • Opracowanie wymagań ofertowych dla zadania inwestycyjnego dotyczącego zaprojektowania, dostawy, montażu, uruchomienia i przekazania do eksploatacji części elektrycznej oraz instalacji transportu i składowania popiołu lotnego i dennego dla jednostki wytwórczej OZE.
 • Usługi doradztwa technicznego w procesie postępowania na wybór realizatora zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany generatora turbiny TG1 jednostki wytwórczej OZE.
 • Opracowanie koncepcji sterowania jednostką wytwórczą OZE.
 • Dostawa i usługi uzupełniające w zakresie AKPiA na projektowanie, montaż aparatury obiektowej wraz z dostawą materiałów montażowych, uruchomienie aparatury pomiarowej oraz udział w uruchomieniu technologii dla części maszynowej i generatorowej nowego bloku biomasowego 50 MW na zlecenie firmy EMERSON.
 • Udział w organizacji i przeprowadzeniu przetargu na wybór wykonawcy modernizacji turbozespołu TG1 dla jednostki wytwórczej OZE w El. Jaworzno III — El. II na zlecenie firmy EM&CA.
 • Projekty wykonawcze branży AKPiA dla modernizacji węzła rozładowczego węgla w El. Jaworzno III na zlecenie Mostostal Kraków.
 • Zaprojektowanie, wykonanie, przeprowadzenie ruchu próbnego i przekazanie do eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych potrzeb własnych i ogólnych w ramach budowy jednostki wytwórczej OZE w El. Jaworzno III — El. II na zlecenie Elektrobudowy.
 • Wykonanie etapowe dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę bloku energetycznego.
 • Studium wykonalności dla budowy bloku gazowo-parowego.
 • Opracowanie dodatkowych wariantów do koncepcji budowy źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem gazu koksowniczego oraz analiza wykorzystania gazu koksowniczego i gazu ziemnego w blokach parowo-gazowych.