Przesył i Dystrybucja

Kontakt:
Janusz Kurpas - Dyrektor Rozwoju Obszaru Przesyłu i Dysrtrybucji, tel. 32 20 89 150, 515 012 192