Projektant - Sieć Trakcyjna

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA jest jedną z największych firm projektowo-inżynierskich
w Europie. W niemal 70-letniej działalności ugruntowaliśmy pozycję lidera w sektorze energetyki. Poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania wyzwań pracowników.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
PROJEKTANT SIECI TRAKCYJNEJ
miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:
 • Wykonywanie projektów sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetyki kolejowej
 • Wykonywanie technicznej analizy problemów oraz przygotowywanie dokumentów projektowych, w konsultacji z przedstawicielami innych branż
 • Uzgadnianie, weryfikacja i opiniowanie projektów
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu ofert
 • Reprezentowanie firmy wobec klientów i instytucji

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: elektrotechnika lub pokrewne)
 • Min. 3-letnie doświadczenie w projektowaniu elektroenergetyki kolejowej, w tym projektowanie podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych, urządzeń sieci trakcyjnej, ogrzewania rozjazdów, sterowania odłącznikami, rozdzielnic zasilających itd.
 • Znajomość oprogramowania inżynierskiego, np.: AUTOCAD, MicroStation, inne programy do obliczeń technicznych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub wyższym
 • Czynne prawo jazdy kat. B – mile widziane
 • Dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

Oferujemy:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnym biurze projektowym z wielkimi tradycjami
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • Pracę z najnowocześniejszym oprogramowaniem
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia
 • Benefity (np. świadczenia medyczne, karty MultiSport, kursy językowe)

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji na stanowisko Projektanta Sieci Trakcyjnej
  Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH w procesie rekrutacji na stanowisko Projektanta Sieci Trakcyjnej.”
 4. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW IREALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.
  Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.

 
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.
e-mail: iod@epk.com.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną stanowi  Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)
Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 9 miesięcy licząc od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4.    prawo do usunięcia danych osobowych;
5.    prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Na dokumenty aplikacyjne oczekujemy pod adresem: epkariera@epk.com.pl do 30.09.2018