Pracownie Elektryczne

Specjaliści w zakresie:

 • obliczeń zwarciowych w układach elektroenergetycznych, parametryzacji nastaw zabezpieczeń elektrycznych i sprawdzania selektywności;
 • doradztwa technicznego doboru układów elektroenergetycznych, przygotowywania wniosków o wydanie warunków przyłączenia i przeprowadzania negocjacji uzgodnień z Operatorem Systemów Elektroenergetycznych i Operatorami Systemów Dystrybucyjnych;
 • projektowania układów zasilania elektrycznego i gospodarki elektroenergetycznej;
 • projektowania układów wyprowadzenia mocy;
 • projektowania układów wzbudzania i regulacji napięcia generatorów;
 • projektowania układów automatycznej synchronizacji generatorów;
 • projektowania układów automatycznej regulacji częstotliwości;
 • projektowania rozdzielnic średniego i niskiego napięcia zasilania potrzeb własnych, blokowych i ogólnych;
 • projektowania układów sterowania, sygnalizacji, pomiarów i zabezpieczeń układów blokowych i urządzeń w rozwiązaniu konwencjonalnym i nowoczesnej technice mikroprocesorowej;
 • projektowania układów kompensacji mocy biernej;
 • projektowania układów prądu stałego i napięcia gwarantowanego;
 • projektowania instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych;
 • projektowania instalacji uziemień, siatki uziemień obiektów, ochrony przeciwporażeniowej i instalacji odgromowych;
 • projektowania rozprowadzenia kabli energetycznych i sygnalizacyjnych w obiektach i w terenie;
 • projektowania instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru;
 • projektowania instalacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO);
 • projektowania instalacji teletechnicznych elektroenergetycznych – telezabezpieczeń, telesygnalizacji, telemechaniki, trakty światłowodowe;
 • projektowania instalacji Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN);
 • projektowania instalacji telewizji przemysłowej (CCTV) w technologii cyfrowej IP oraz tradycyjnej analogowej;
 • projektowania sieci LAN (Lokalne sieci komputerowe, okablowanie strukturalne w technologii miedzianej i światłowodowej);
 • projektowanie sieci łączności telefonicznej – technologie POTS, ISDN, VoIP, DECT;
 • projektowania instalacji teletechnicznych ogólnych.

Uprawnienia:

 • budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych);
 • budowlane do projektowania (specjalność instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych);
 • budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń;
 • Rzeczoznawca ds. BHP i Ergonomii w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego oraz budownictwa przemysłowego – energetyka;
 • Świadectwa kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI;
 • Świadectwa kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU.

 

Kierownicy Pracowni
Marcin Jakóbik tel. 32 20 89 213
Krzysztof Świętek tel. 32 20 89 102