Pracownie Cieplne

Specjaliści w zakresie:

 • doradztwa rozwiązań technologicznych instalacji energetycznych i urządzeń przemysłowych;
 • przygotowania  części technicznej dokumentacji przetargowej;
 • analiz, koncepcji, studiów wykonalności, projektów podstawowych, projektów wykonawczych dla nowych i istniejących obiektów energetycznych;
 • przygotowania ofert na dostawę urządzeń i instalacji technologicznych;
 • ocen ofert, prac konsultingowych i doradczych;
 • ocen projektów i koncepcji przygotowanych przez inne biura projektowe;
 • projektowania, przebudowy i modernizacji istniejących elektrowni i elektrociepłowni;
 • projektowania systemów jak również elementów instalacji technologicznych;

 • projektowania obiektów energetycznych opartych na turbinach i silnikach opalanych olejem i gazem;
 • projektowania rurociągów wysoko parametrowych: parowych i wodnych (para świeża, para wtórna gorąca i zimna, woda zasilająca wraz z dokumentacją koncesyjną);
 • projektowania rurociągów parowych oraz wodnych niskiego i średniego ciśnienia (główne i pomocnicze układy chłodzenia);
 • projektowania sieci cieplnych (woda, para) oraz optymalizacji pracy istniejących (programy modernizacji) z uwzględnieniem układów akumulacji ciepła;
 • projektowania kanałów spalin, gorącego i zimnego powietrza;
 • analizy przepływowe CFD w zakresie rurociągów i kanałów technologicznych;
 • Ocena stanu technicznego, trwałości oraz diagnostyka elementów ciśnieniowych;
 • Obliczeń wytrzymałościowych oraz kompensacyjnych wg norm: PN-79/M-34033, EN -13480, EN-12952, ASME B31.1, ASME B & PVC I;
 • Obliczeń wytrzymałościowych dla wybranej aparatury wg normy: EN-13445, ASME B & PVC VIII, TEMA, API.

Kierownicy pracowni
Paweł Ulbrich tel. 32 20 89 290
Adam Gliński tel. 32 20 89 252