Pracownia Instalacyjna i Ochrony Środowiska

Specjaliści w zakresie:

 • ochrony powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntów;
 • ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • gospodarki odpadami;
 • instalacji wodnych i kanalizacyjnych dla obiektów przemysłowych oraz wszystkich innych rodzajów budownictwa;
 • sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz związanych z nimi obiektów inżynierskich na terenach przemysłowych i komunalnych;
 • zasilania w wodę systemów ochrony pożarowej obiektów;
 • sieci grzewczych na terenach przemysłowych i komunalnych;
 • instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, systemów oddymiania dla obiektów przemysłowych oraz wszystkich rodzajów budownictwa;
 • symulacji CFD.

 

Uprawnienia:

 • budowlane do projektowania bez ograniczeń oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej obiektów;
 • rzeczoznawcy ds. BHP (w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego).

 

Kierownik Pracowni
Adam Mertas tel. 32 20 89 330