Pracownia Automatyki

Specjaliści w zakresie:

  • pomiarów przemysłowych i automatyki przemysłowych instalacji technologicznych;
  • gospodarki kablowej AKPiA;
  • komputerowych systemów sterowania automatyki i nadzoru przemysłowych instalacji technologicznych;
  • algorytmów i logiki sterowania;
  • programowania komputerowych systemów DCS i PLC przemysłowych instalacji technologicznych;
  • programowania systemów wizualizacji typu SCADA;
  • kompleksowej realizacji pomiarów, sterowania, automatyki oraz komputerowych systemów prowadzenia ruchu przemysłowych instalacji technologicznych

Kierownik Pracowni
Adam Andrzejczak
tel. 32 20 89 130