XXI seminarium Energotestu "Automatyka w Elektroenergetyce".

Referaty były poświęcone zagadnieniom dotyczącym automatyki, systemów sterowania, urządzeń
i układów elektrycznych w przesyle, dystrybucji oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych i przemyśle.
Z referatami wystąpili Rafał Browarski i Wojciech Zygmański. W obradach seminarium uczestniczyło ponad 250 osób reprezentujących krajową elektroenergetykę zawodową i przemysłową, firmy inżynierskie oraz ośrodki akademickie.