Konferencja ENERGIA PL

Już po raz drugi kieleckim targom ENEX towarzyszyła konferencja ENERGIA PL, poświęcona magazynowaniu energii. W konferencji wzięli udział Janusz Kurpas i Rafał Szubert. Janusz Kurpas wygłosił referat: Projektowanie systemów zintegrowanych z magazynami energii. Prowadził również panel dyskusyjny "Magazyny energii w rynku energetycznym - regulacje i status".

XI Konferencja Termiczne Przekształcenie Odpadów Komunalnych

XI Konferencja Termiczne Przekształcenie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie. Referat Doświadczenie EPK w zakresie projektowania instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, wygłosił Rafał Szubert. W konferencji uczestniczy także Rafał Browarski.

XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł.

XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł.

Główny temat pierwszego dnia: COP24 i co dalej?

EPK reprezentowali Maciej Wesołowski, Jerzy Woszczek i Aneta Szubert.

Konferencja: Przyszłość energii jądrowej

Konferencja: Przyszłość energii jądrowej. Otwierając, Konferencję minister Tchórzewski podkreślił, że atom ma przyszłość nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie.

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii Józef Sobolewski przypomniał, że projekt PEP2040 zakłada do 2043 roku budowę 6 bloków energetycznych o mocy 6-9 GW, w dwóch lokalizacjach na północy i w centrum Polski. W Konferencji uczestniczył Jan Antończyk.

XXV Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2019

XXV Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2019. Honorowym Gospodarzem Sympozjum jest PKN ORLEN S.A. Płockgościł ponad 420 przedstawicieli najważniejszych zakładów chemicznych, petrochemicznych i rafineryjnych oraz związanych z branżą firm, instytucji i ośrodków naukowych. Odbyły się 2 debaty, 5 paneli tematycznych, wykład specjalny oraz 30 prezentacji. Swoje oferty na stoiskach przedstawiło 50 firm. W Sympozjum udział wzięli Rafał Browarski i Rafał Szubert.

XVI Kongres PIKS

XVI Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych - 9-10 października 2018 r., Józefów k. Warszawy

Program Kongresu został opracowany we współpracy z Partnerami merytorycznymi: Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie i był przygotowany pod kątem dwóch, ważnych dla rynku konstrukcji stalowych, sektorów: chemicznego i energetycznego.
Kierunki rozwoju inwestycji polskiego sektora chemicznego.