XXV Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2019

XXV Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2019. Honorowym Gospodarzem Sympozjum jest PKN ORLEN S.A. Płockgościł ponad 420 przedstawicieli najważniejszych zakładów chemicznych, petrochemicznych i rafineryjnych oraz związanych z branżą firm, instytucji i ośrodków naukowych. Odbyły się 2 debaty, 5 paneli tematycznych, wykład specjalny oraz 30 prezentacji. Swoje oferty na stoiskach przedstawiło 50 firm. W Sympozjum udział wzięli Rafał Browarski i Rafał Szubert.

XVI Kongres PIKS

XVI Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych - 9-10 października 2018 r., Józefów k. Warszawy

Program Kongresu został opracowany we współpracy z Partnerami merytorycznymi: Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie i był przygotowany pod kątem dwóch, ważnych dla rynku konstrukcji stalowych, sektorów: chemicznego i energetycznego.
Kierunki rozwoju inwestycji polskiego sektora chemicznego.

Zebranie naukowe Komisji Energetyki Oddziału PAN

19 grudnia 2018 roku zostaliśmy zaproszeni na zebranie naukowe Komisji Energetyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, które miało miejsce na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczył Sebastian Waniczek, który jest współautorem prezentacji "Magazynowanie energii w sprężonym powietrzu - koncepcja systemu hybrydowego".

Porozumienie o współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych

30 listopada 2018 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Ochrony Pracy, na którym w tym roku po raz drugi rozpoczęli naukę studenci kierunku Energetyka.

XIII Międzynarodowa Konferencja Kotłowa

XIII Międzynarodowa Konferencja Kotłowa - Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotłów. Podczas konferencji tradycyjnie nadane zostały Tytuły Honorowe Kawalera Miles Energeticae. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele EPK - Marian Żmija i Wojciech Zygmański. Kawalerowie otrzymali pamiątkowe Szable polskie Karabele. Serdecznie gratulujemy!

II Kongres Innowacji w Energetyce

11 października 2018 w Warszawie odbył się II Kongres Innowacji w Energetyce. Organizatorem jest Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Kongres został objęty patronatem Ministra Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Regulacji Energetyki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.