IX Katowickie Dni Elektryki

Konferencja Bezpieczeństwo w elektryce i energetyce w obliczu wyzwań przemysłu 4.0. W panelu dyskusyjnym: Szanse rozwoju i wyzwania elektryki i energetyki w regionie, uczestniczył Janusz Kurpas.

Rekomendacja SEP

IX Katowickie Dni Elektryki. Gala Jubileuszowa 100 OZW SEP. Rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla EPK z rąk Prezesa Oddziału Zagłębia Węglowego SEP Jerzego Barglika odebrał Daniel Habrowski.

ICCI 2019

28-30 maja, ICCI - Istambul Expo Center, 25. edycja Międzynarodowych Targów i Konferencji poświęconych energii i ochronie środowiska. ICCI 2019 to najistotniejsze spotkanie branżowe organizowane w Turcji. Stoisko EPK w Pawilonie Polskim. W konferencji i targach uczestniczą Jan Antończyk i Olgierd Sikora.

XXXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EPK

Powołano Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję w składzie 5 osobowym: Jerzy Hetmańczyk - Przewodniczący, Daniel Habrowski - Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Adam Andrzejczak, Michał Brzuszkiewicz, Grażyna Rozkosz-Łącka.

XI Europejski Kongres Gospodarczy

XI Europejski Kongres Gospodarczy. 13-15 maja Katowice. Kongres to jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie Środkowej. W trakcie Kongresu odbyło się około 150 sesji tematycznych z udziałem około tysiąca prelegentów oraz rekordowych 12 tys. gości.

W trakcie Kongresu m.in. prezesi najważniejszych i największych spółek sektora energetycznego rozmawiali o przyszłości branży.

W różnych sesjach tematycznych WKG uczestniczyło 15 przedstawicieli EPK.

Forum Biomasy i Pelletu w Ciepłownictwie i Energetyce

W dniach 21 i 22 marca 2019 w Elblągu odbyła się VIII edycja najważniejszego wiosennego spotkania branży Forum Biomasy i Pelletu w Ciepłownictwie i Energetyce. W spotkaniu udział wzięli Adam Cebula i Marek Sikora.