Dzień Otwarty

Energetyka Studia I stopnia. Niedzielne zajęcia dla studentów kierunku zaocznego. O pracy w naszym Biurze opowiadali Aneta Szubert, Rafał Szubert i Sebastian Waniczek.

Koncert Dzieci Dzieciom

Jak co roku uczestniczyliśmy w koncercie Dzieci Dzieciom organizowanym z okazji Dnia Dziecka w Bibliotece Śląskiej przez Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno-Artystycznych "Amadeusz" i Bibliotekę Śląską. Dzieciaki uśmiechnięte i zadowolone!

Dzień Otwarty

Dzień Otwarty EPK dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Prezentacji Biura dokonali Rafał Szubert i Aneta Szubert. O instalacji fotowoltaicznej EPK opowiadał Sebastian Strój, z tematem Magazynowania Energii studentów zapoznał Janusz Kurpas. O Pracowni Cieplnej opowiedział Adam Gliński.

IX Katowickie Dni Elektryki

Konferencja Bezpieczeństwo w elektryce i energetyce w obliczu wyzwań przemysłu 4.0. W panelu dyskusyjnym: Szanse rozwoju i wyzwania elektryki i energetyki w regionie, uczestniczył Janusz Kurpas.

Rekomendacja SEP

IX Katowickie Dni Elektryki. Gala Jubileuszowa 100 OZW SEP. Rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla EPK z rąk Prezesa Oddziału Zagłębia Węglowego SEP Jerzego Barglika odebrał Daniel Habrowski.

ICCI 2019

28-30 maja, ICCI - Istambul Expo Center, 25. edycja Międzynarodowych Targów i Konferencji poświęconych energii i ochronie środowiska. ICCI 2019 to najistotniejsze spotkanie branżowe organizowane w Turcji. Stoisko EPK w Pawilonie Polskim. W konferencji i targach uczestniczą Jan Antończyk i Olgierd Sikora.