XI Europejski Kongres Gospodarczy

XI Europejski Kongres Gospodarczy. 13-15 maja Katowice. Kongres to jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie Środkowej. W trakcie Kongresu odbyło się około 150 sesji tematycznych z udziałem około tysiąca prelegentów oraz rekordowych 12 tys. gości.

W trakcie Kongresu m.in. prezesi najważniejszych i największych spółek sektora energetycznego rozmawiali o przyszłości branży.

W różnych sesjach tematycznych WKG uczestniczyło 15 przedstawicieli EPK.

Forum Biomasy i Pelletu w Ciepłownictwie i Energetyce

W dniach 21 i 22 marca 2019 w Elblągu odbyła się VIII edycja najważniejszego wiosennego spotkania branży Forum Biomasy i Pelletu w Ciepłownictwie i Energetyce. W spotkaniu udział wzięli Adam Cebula i Marek Sikora.

Konferencja ENERGIA PL

Już po raz drugi kieleckim targom ENEX towarzyszyła konferencja ENERGIA PL, poświęcona magazynowaniu energii. W konferencji wzięli udział Janusz Kurpas i Rafał Szubert. Janusz Kurpas wygłosił referat: Projektowanie systemów zintegrowanych z magazynami energii. Prowadził również panel dyskusyjny "Magazyny energii w rynku energetycznym - regulacje i status".

XI Konferencja Termiczne Przekształcenie Odpadów Komunalnych

XI Konferencja Termiczne Przekształcenie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie. Referat Doświadczenie EPK w zakresie projektowania instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, wygłosił Rafał Szubert. W konferencji uczestniczy także Rafał Browarski.

XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł.

XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł.

Główny temat pierwszego dnia: COP24 i co dalej?

EPK reprezentowali Maciej Wesołowski, Jerzy Woszczek i Aneta Szubert.

Konferencja: Przyszłość energii jądrowej

Konferencja: Przyszłość energii jądrowej. Otwierając, Konferencję minister Tchórzewski podkreślił, że atom ma przyszłość nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie.

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii Józef Sobolewski przypomniał, że projekt PEP2040 zakłada do 2043 roku budowę 6 bloków energetycznych o mocy 6-9 GW, w dwóch lokalizacjach na północy i w centrum Polski. W Konferencji uczestniczył Jan Antończyk.