Nowe kontrakty EPK

Rok 2014 przyniósł już kilka nowych zleceń. W styczniu zawarto z TAURONEM Ciepło SA trzy umowy dotyczące inwestycji pn. „Dostosowanie źródła ZW Katowice dla potrzeb rynku ciepła po roku 2015”. Pierwsza dotyczy uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, druga obsługi i doradztwa technicznego przy przetargu publicznym dotyczącym realizacji inwestycji, a trzecia wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.


ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA otrzymał również zlecenie na wykonanie prac projektowych dla zabudowy dwóch stacji redukcyjno-schładzających — obejściowej części WP i zrzutowej dla bloku 120 MW w Elektrowni Morava w Serbii. Zleceniodawcą jest ALSTOM Power Sp. z.o.o.
 
Dla Emerson Process Management EPK wykonuje instalacje elektryczne dla Instalacji Podawania Biomasy kotła biomasowego w elektrowni Provence 4 w Gardanne we Francji. Praca ta stanowi część zleconego EMERSONOWI przez Doosan Babcock Limited projektu konwersji elektrowni węglowej na największą we Francji elektrownię biomasową.