Konkurs Elektryczny Talent

Jesteśmy patronem konkursu Elektryczny Talent, organizowanego przez Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej. Finał konkursu odbył się 3 czerwca. Poprzedziły go eliminacje przeprowadzone w wszystkich klasach kształcących młodzież w zawodzie technik elektryk.


W eliminacjach rozwiązywano testy z zakresu elektrotechniki, maszyn elektrycznych i instalacji elektrycznych.
Finalistami zostało czterech uczniów z najlepszymi wynikami uzyskanymi w eliminacjach. Finał konkursu miał postać zadania laboratoryjnego.