Konferencja Studenckiego Koła Naukowego

Konferencja Studenckiego Koła Naukowego im. Stanisława Ochęduszki Politechniki Śląskiej- Zrównoważony rozwój energetyki oraz symulacje numeryczne przepływów masy i energii. W ramach programu EPKariera w konferencji uczestniczą Michał Brzuszkiewicz i Paweł Ulbrich.