Nagrody i wyróżnienia

Ambasador
Polskiej Gospodarki

w kategorii Partner firm zagranicznych.

Cezar Śląskiego Biznesu

za jedną z najlepiej prosperujących śląskich firm.

Diamenty Forbesa

w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do 250 mln PLN w województwie śląskim.

Firma Dobrze Widziana

w kategorii Społeczne zaangażowanie.

Złoty Kwant

w kategorii dla firm, organizacji i uczelni mających znaczący wpływ na poziom merytoryczny konferencji „Elektrownie Cieplne”.

Lider Polskiego Biznesu

za dynamiczny rozwój, szczególną dbałość o jakość świadczonych usług, a także za konsekwentne budowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej.

Medal Europejski

za „Optymalizację procesu projektowania poprzez wykorzystanie innowacyjnych systemów komunikacyjnych opartych o język Delphi”.

Srebrny Laur Innowacyjności

za projekt Sposób przebudowy elektrowni, zwłaszcza elektrowni z blokami 200 MWe i 360 MWe na elektrownie wysokosprawne.

Najlepsza Firma Projektowo-Inżynierska 25-lecia.

Tytanii Energii

w kategorii Firma Roku za przygotowanie dokumentacji dla modernizacji Elektrowni Konin w zakresie budowy wysokosprawnego kotła fluidalnego dedykowanego do spalania 100% biomasy.

III Diament

do złotej statuetki do Lidera Polskiego Biznesu