Gospodarka Wodna i Ściekowa


Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie inwestycyjnym dla zakładów energetycznych, przemysłowych, klientów komunalnych i indywidualnych od planowania inwestycji aż po wszystkie fazy projektowania.

Planowanie inwestycyjne:
 • Koncepcje gospodarowania wodą i ściekami
 • Bilanse zużycia wody i ścieków
 • Uzyskiwanie “Pozwoleń Wodnoprawnych”

Projekty podstawowe, budowlane, wykonawcze w zakresie:
 • Stacji Uzdatniania Wody
 • Instalacji przygotowania wody do obiegów kotłowych, chłodzących i ciepłowniczych
 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 • Stacji Oczyszczania Kondensatu
 • Urządzeń wodnych w tym: ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych, wyloty urządzeń kanalizacyjnych
 • Sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Instalacji sanitarnych w tym:
  • projektowanie instalacji wodociągowych
  • projektowanie instalacji kanalizacyjnych
  • projektowanie instalacji gazowych
  • projektowanie instalacji centralnego ogrzewania
  • projektowanie instalacji wentylacyjnych
  • projektowanie instalacji klimatyzacyjnych
KONTAKT:
Adam Mertas, Kierownik Pracowni Instalacyjnej i Ochrony Środowiska, tel.: 32 20 89 330