Efektywność energetyczna


Kompletna usługa energetyczna, w tym:
 • badanie możliwości i zaprojektowanie przedsięwzięcia
 • instalowanie
 • model wsparcia finansowego
 • eksploatację i naprawy
 • monitorowanie energooszczędnych technologii

EPK generuje zyski dzięki wynikom ze zrealizowanego przedsięwzięcia.
EPK to partner mitygujący ryzyka przedsięwzięcia: techniczne, finansowe i eksploatacyjne.


OFERUJEMY:
 • audyty energetyczne przedsiębiorstw spełniające obowiązek określony w art. 37 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2016 r. poz. 831),
 • audyty efektywności energetycznej (wraz z uzyskaniem i sprzedażą praw majątkowych - "Białych certyfikatów"),
 • audyty i analizy energetyczne,
 • doradztwo w zakresie zarządzania energią i finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej.

WYKONALIŚMY: Audyt efektywności energetycznej:
Termomodernizacja budynków należących do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Audyt efektywności energetycznej:
Modernizacja pomp w centralnej przepompowni w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Oddział Elektrownia Konin.

Audyt efektywności energetycznej:
Modernizacja pomp w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Oddział Elektrownia Pątnów I.

Audyt Energetyczny na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacji zadania p.n. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 98,9kW wraz z pracami termomodernizacyjnymi budynku biurowego Energoprojektu-Katowice S.A. w Katowicach przy ul. Jesionowej 15".

Modernizacja korelacyjnych układów pompowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. mająca na celu optymalny dobór układów pompowych do obecnych warunków pracy pompowni i uzyskania jak najwyższych oszczędności zużycia energii elektrycznej
 • przepompownia Paprocany (kierunek Murcki)
 • pompownia OSM Mikołów
 • przepompownia Urbanowice
 • pompowni wody surowej na terenie SUW Czaniec
 • pompownia II stopnia w SUW Maczki
 • przepompownia Paprocany (kierunek Mikołów)
Audyt Infrastruktury Anwil S.A.


KONTAKT:
Grażyna Rozkosz- Łącka, Kierownik Działu Analiz i Rozwoju, tel. 32 20 89 496