Geotermia


Kompleksowa realizacja projektów geotermalnych

OFERUJEMY:
Planowanie inwestycyjne
 • Analiza prawna w oparciu o obowiązujące akty prawne.
 • Projekt koncepcyjny wykorzystania energii wód termalnych.
 • Wsparcie w pozyskaniu koncesji na wydobywanie wód termalnych.
 • Przygotowywanie dokumentacji środowiskowej, górniczej, z zakresu ciepłownictwa.
 • Przygotowywanie projektów technologicznych.
 • Doradztwo oraz wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dotację.
 • Analiza finansowa, pozyskiwanie dotacji rządowych oraz EU.
 • Badania i analizy geologiczne.
 • Analizy zasobów hydrogeologicznych poszczególnych formacji geologicznych.
 • Weryfikacja zasobów geotermalnych na bazie danych hydrologicznych z otworów offsetowych.
 • Analizy parametrów fizyko-chemicznych skał.
Projektowanie:
 • Projekty technologiczne stacji ciepłowniczych.
 • Projekty budowlane – uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Projekty wykonawcze.

WYKONUJEMY:
 • Wiercenia otworów geotermalnych w formule day rate lub turnkey.
 • Analizy ilościowe wód termalnych.
 • Analizy jakościowe wód termalnych; kompleksowe badania agresywności korozyjnej medium złożowego w środowisku statycznym jak i dynamicznym, analiza jego mineralizacji, sposoby uzdatniania.
 • Nadzór inwestorski, geologiczny, górniczy, technologiczny.
 • Rozruch, ruch próbny, ruch regulacyjny instalacji.
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Przekazanie inwestycji do eksploatacji.

SERWIS:
 • Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
 • Stały monitoring instalacji.
 • Przeglądy okresowe.

Kliknij aby pobrać ulotkę

KONTAKT:
Artur Pawelec, tel.: 602 275 382