Dyrektor Biura Zarządzania Projektami
Krzysztof Reń - 32 208 92 06

PMO1 - Adam Cebula
Project Manager - 32 208 91 73

PMO2 - Agnieszka Zbieć
Project Manager - 32 208 93 99

PMO3 - Przemysław Sokoła
Project Manager - 32 208 94 25

PMO4 - Adam Rajnysz
Project Manager - 32 208 93 75

PMO5 - Maciej Wesołowski
Project Manager - 32 208 94 28