Elektrownie fotowoltaiczne


Kierunek OZE

OFERUJEMY:

 • Inwentaryzacja oraz ocena techniczna obiektów pod elektrownie PV.
 • Projekty koncepcyjne wraz z analizą zacienienia i całorocznej sprawności instalacji.
 • Analizy ekonomiczne.
 • Analizy zysków wizerunkowych.
 • Pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych i unijnych.
 • Uzgodnienia warunków przyłączenia do sieci.
 • Projekty budowlane i wykonawcze.
 • Oddanie instalacji do użytkowania.
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.


Instalacja fotowoltaiczna umieszczona na dachu oraz na ścianie naszego biuraWYKONUJEMY:
 1. Uzgodnienia z Tauron Dystrybucja SA, Tauron Sprzedaż SA i URE
 2. Uzyskanie warunków przyłączeniowych, podpisanie umowy przyłączeniowej oraz umów na usługę dystrybucji i odsprzedaż energii.
 3. Zgłoszenie wniosku do URE o wpis do rejestru wytwórców energii – instalacje małe do 200 kW.

 

Wielkość i charakterystyka elektrowni PV EPK
Moc DC zainstalowana na budynku EPK : 98,9 kWp
MODUŁY marki Kioto Solar
INWERTERY marki Fronius

Łączna powierzchnia czynna modułów wynosi: 616,5 m2

Finansowanie inwestycji PV EPK:
środki własne 15%
dotacja WFOŚiGW 25%
pożyczka preferencyjna WFOŚiGW 60%

Kliknij aby pobrać ulotkę