Fotowoltaika

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego, a w szczególności:
Inwentaryzacja oraz ocena techniczna obiektów pod elektrownie PV.
Projekty koncepcyjne wraz z analizą zacienienia i całorocznej sprawności instalacji.
Analizy ekonomiczne.
Analizy zysków wizerunkowych.
Pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych i unijnych.
Uzgodnienia warunków przyłączenia do sieci.
Projekty budowlane i wykonawcze.
Realizację inwestycji łącznie z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Instalacja fotowoltaiczna umieszczona na dachu oraz na ścianie naszego biura