Energetyka Konwencjonalna

Nasza ramowa Oferta dla nowych inwestycji to:
Doradztwo przedinwestycyjne
Studia wstępne i lokalizacyjne
Koncepcje programowo-przestrzenne
Analizy techniczno-ekonomiczne
Pomoc w uzyskaniu funduszy unijnych
Analizy rynku energii
Analizy diagnostyczne i audyty efektywności energetycznej
Organizacja przetargów na realizację inwestycji
Opracowanie dokumentacji przetargowej
Przygotowanie wzoru kontraktu
Ewaluacja ofert
Negocjacje z wykonawcami
Kompleksowa dokumentacja dla realizacji inwestycji
Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowych
Dokumentacja do uzyskania pozwolenia na budowę
Analizy wpływu na sieć energetyczną, uzyskanie warunków przyłączenia
Projekty podstawowe
Projekty wykonawcze
Generalna realizacja inwestycji oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu


  • Ponadto dla istniejących zakładów oferujemy:
    Doskonalenie procesów wytwarzania w istniejących układach siłowni cieplnych oraz ich składowych (układy chłodzenia, wymienników regeneracyjnych, stacji odgazowania, regulacji pomp wody zasilającej itd.).
    Poprawianie sprawności energetycznej oraz efektywności ekonomicznej procesów w obrębie zakładu macierzystego lub zakładów sąsiadujących poprzez poszukiwanie możliwości skojarzenia procesów wytwarzania (m.in. wykorzystanie potencjalnych efektów synergii).
    Poszukiwanie optymalnego zakresu pracy istniejących bloków energetycznych przy aktualnych warunkach eksploatacyjnych oraz rynkowych.