Energetyka Konwencjonalna


OBSZARY DZIAŁANIA:
Dzięki doświadczeniu pozyskanemu przez wieloletnie projektowanie układów cieplnych elektrowni oraz obserwację trendów rozwojowych poszukujemy optymalnych rozwiązań w najlepiej nam znanym obszarze Energetyki Konwencjonalnej. Optymalizacja ukierunkowana na maksymalizację efektu ekonomicznego każdego przedsięwzięcia opiera się na zaktualizowanej bazie informacji uwzględniającej najnowsze rozwiązania techniczne, aktualną sytuację prawną sektora energetycznego oraz pełną otwartość na dostosowanie rozwiązań do oczekiwań klienta. Uzyskany w ten sposób efekt obejmuje doskonalenie tradycyjnych metod wytwarzania energii elektrycznej.

OFERUJEMY:
  • Optymalne projekty konwencjonalnych układów elektrowni zawodowych i przemysłowych w każdej skali, oparte o najnowsze i sprawdzone rozwiązania techniczne.
  • Koordynację zakresów wyspy turbinowej oraz wyspy kotłowej konwencjonalnych bloków energetycznych w procesach projektowych oraz realizacyjnych.
  • Doskonalenie procesów wytwarzania w istniejących układach siłowni cieplnych oraz ich składowych (układy chłodzenia, wymienników regeneracyjnych, stacji odgazowania, regulacji pomp wody zasilającej itd.).
  • Poprawianie sprawności energetycznej oraz efektywności ekonomicznej procesów w obrębie zakładu macierzystego lub zakładów sąsiadujących poprzez poszukiwanie możliwości skojarzenia procesów wytwarzania (m.in. wykorzystanie potencjalnych efektów synergii).
  • Poszukiwanie optymalnego zakresu pracy istniejących bloków eneregtycznych przy aktualnych warunkach eksploatacyjnych oraz rynkowych.
  • Audyty zakładów wymagane Ustawą o efektywności energetycznej.
KONTAKT:
Mieczysław Siuciak, Dyrektor ds. Projektowania, tel. 32 20 89 208
Energetyka konwencjonalna

Elektrownia Jaworzno

Energetyka konwencjonalna

Elektrownia Kozienice

Energetyka konwencjonalna

Elektrownia Kozienice

Energetyka konwencjonalna

Elektrownia Łagisza

Energetyka konwencjonalna

Elektrownia Łagisza

Energetyka konwencjonalna

Elektrownia Opole

Energetyka konwencjonalna

Elektrownia Opole

Energetyka konwencjonalna

Elektrownia Turów