Dział Analiz i Rozwoju

Nasza oferta obejmuje:

 • Doradztwo i usługi konsultingowe dla wszystkich segmentów sektora energetycznego.
 • Obsługa procesu inwestycyjnego - od koncepcji, przez pozyskanie funduszy, wszystkie fazy projektowania, kompletację dostaw, aż po realizację i rozruch.
 • Udział w projektach badawczo-rozwojowych, komercjalizacja innowacji (B+R+I)
 • Prognozowanie cen na rynku energii - długoterminowe i krótkoterminowe.
 • Wielowariantowe analizy scenariuszowe mixu energetycznego.
 • Tworzenie opinii oraz raportów wskazujących potencjalny kierunek rozwoju polskiej energetyki i kształtu mixu energetycznego.
 • Określanie potrzeb oraz przygotowywanie propozycji działań w zakresie realizacji Polityki Energetycznej Polski z punktu widzenia długofalowego rozwoju rynku energii.
 • Analizy związane z bilansem mocy oraz dostępnej rezerwy w systemie.
 • Doradztwo dla podmiotów biorących udział w aukcjach OZE.
 • Szkolenia z zakresu funkcjonowania rynku energii i ciepła.
 • Wsparcie techniczne w aspekcie regulacji oraz wymogów UE na rynku energii.
 • Tworzenie i obsługa narzędzi analitycznych umożliwiających ocenę wybranych procesów rynku energii.
 • Optymalizacja majątku/portfela klienta.
 • Analizy due diligence, audyty przedsiębiorstw energetycznych
 • Opiniowanie dokumentów regulacyjnych oraz horyzontalnych dla podmiotów aktywnych na rynku energii (w tym regulatorów) oraz ocena skutków danych regulacji jak i ich brak na sektor gospodarki – energii elektrycznej, ciepła oraz środowiska naturalnego.


Kierownik Działu
Grażyna Rozkosz-Łącka, tel: 32 20 89 496