Dział Diagnostyki Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

OD PROJEKTU PRZEZ INWESTYCJĘ PO EKSPLOATACJĘ

Zakres usług:

 • ekspertyzy poawaryjne
 • oceny stanu technicznego wraz z obliczeniami trwałości elementów ciśnieniowych opartymi o wytyczne UDT oraz przedmiotowe normy
 • obliczenia kompensacyjne rurociągów wraz z opracowaniem wytycznych do optymalizacji systemu zamocowań pod kątem trwałości
 • obliczenia metodą elementów skończonych (Ansys) stanu naprężeń badanych i/lub remontowanych elementów ciśnieniowych,
 • doradztwo diagnostyczne w zakresie:
  • opiniowania wyników badań niszczących i nieniszczących
  • opracowywanie zakresów badań niszczących i nieniszczących dla ocen stanu technicznego
  • awaryjności
  • uzgodnień z UDT
  • opracowywanie wytycznych do technologii napraw i modernizacji związanych z usuwaniem przyczyn uszkodzeń lub przedwczesnym wyczerpaniem trwałości
 • ocena stanu technicznego zamocowań

Kierownik Pracowni
Filip Klepacki, tel: 32 20 89 274