Doradztwo środowiskowe

 • Oferujemy wsparcie techniczne oraz prawne przy uzyskiwaniu pozwoleń, planowaniu, nadzorowaniu inwestycji oraz zapewnienie funkcjonowania zgodnie z prawem, w tym w szczególności przygotowujemy:
  Karty Informacyjne Przedsięwzięcia oraz Raporty Oddziaływania Inwestycji na Środowisko.
  Przeglądy i doradztwo ekologiczne (??? Co to jest???).
  Wnioski o Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji spalania paliw.
  Wnioski o pozwolenia sektorowe: emisja zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody, zrzut ścieków (operaty wodno-prawne), wytwarzanie i przetwarzanie odpadów.
  Programy i plany środowiskowe.
  Analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu.
  Pomiary hałasu oraz wykonywanie map akustycznych.
  Doradztwo w zakresie dofinansowania ze środków celowych UE.
  Ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska i zgodności z wymaganiami UE.