Automatyzacja i Komputeryzacja


Jesteśmy specjalistami w zakresie:
  • Pomiarów przemysłowych i automatyki przemysłowych instalacji technologicznych.
  • Gospodarki kablowej AKPiA.
  • Komputerowych systemów sterowania automatyki i nadzoru przemysłowych instalacji technologicznych.
  • Algorytmów i logiki sterowania.
  • Programowania komputerowych systemów DCS i PLC przemysłowych instalacji technologicznych.
  • Programowania systemów wizualizacji typu SCADA.
  • Kompleksowej realizacji pomiarów, sterowania, automatyki oraz komputerowych systemów prowadzenia ruchu przemysłowych instalacji technologicznych.
KONTAKT:
Adam Andrzejczak, Kierownik Pracowni Automatyki, tel. 32 20 89 130