Zarządzanie majątkiem energetycznym dla biznesu

Zarządzanie majątkiem energetycznym dla Biznesu

Propozycja dla podmiotów posiadających rozbudowaną infrastrukturę energetyczną i brak dedykowanych zasobów do obsługi inżynieryjnej takiego majątku (zgodnie z ISO 55000).
Ewidencja istniejącego majątku
Analiza i ocena stanu majątku – ustalenie KPI
Opracowanie strategii utrzymania i rozwoju majątku
Opracowanie zasad eksploatacji, kart technologicznych, normatywów
Opracowanie planów inwestycyjnych, remontów i eksploatacji
Kontakty z OSP, OSD, UDT, URE
Nadzór i ewaluacja, cykliczne raporty zarządcze

Klastry i spółdzielnie energetyczne
Dla podmiotów tworzących własne sieci energetyczne lub
tworzących klastry proponujemy kompleksowe wsparcie
techniczne. Usługa obejmuje między innymi bilans energetyczny,
profile zużycia energii przyłączonych podmiotów, konfigurację
sieci a także dobór optymalnej taryfy.
Zajmujemy się również automatyzacją sieci, zdalnym nadzorem
i komunikacją. Możemy być również wsparciem w relacjach
z URE, w tym w procedurach związanych z pozyskiwaniem
koncesji lub funkcjonowaniem operatora systemu
dystrybucyjnego.


Elektromobilność
Dla Klientów zainteresowanych rozwijaniem elektromobilności
proponujemy wsparcie techniczne polegające na analizie
budowy stacji ładowania z uwzględnieniem wpływu na sieć
elektroenergetyczną i wskazania optymalnej lokalizacji.
Oferujemy przygotowanie planu budowy stacji ładowania,
dobór parametrów technicznych i przeprowadzenie procedury
przyłączenia do sieci. Dla stacji już istniejących proponujemy
usługę zarządzania majątkiem.


Przyłączenie obiektu do sieci OSD lub OSP
W ramach usługi realizujemy wszystkie obowiązki formalne
wynikające z Prawa Energetycznego i innych regulacji w celu
przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej, w tym
OZE. Reprezentujemy podmiot przyłączany przed OSP lub OSD
w procesie pozyskiwania warunków przyłączenia i zawierania
umowy przyłączeniowej. Pomagamy w formalnościach
związanych z opracowaniem instrukcji współpracy,
przebudowach przyłączy energetycznych, uzgodnieniu kolizji z infrastrukturą operatora.