Z głębokim żalem zawiadamiamy...

...że dnia 25 lutego 2018 roku w wieku lat 80 zmarł nasz kolega,
niezwykły człowiek, wybitny fachowiec, autorytet i mentor
JERZY MIERZEJEWSKI
Msza Święta żałobna odbędzie się
1 marca 2018 roku o godzinie 10.00

w Kościele Świętej Rodziny w Katowicach – Brynowie przy ulicy Kossak Szczuckiej 24, po której odbędzie się pochówek na cmentarzu w Katowicach przy ul. Sienkiewicza
Jerzy miał niepokorną duszę, otwartą głowę i wielkie serce. Zawsze mówił to, co myślał, gardził próżnością i pychą, przenikliwym spojrzeniem i niepowtarzalną zdolnością do analizy potrafił przewidzieć konsekwencje działań. Rozpoczął pracę zawodową w 1956 roku w Elektrowni Jaworzno II. Od 1962 roku studiował na Wydziale Elektrycznym i Automatyki Politechniki Śląskiej. W 1966 roku uzyskał tytuł inżyniera elektryka automatyka, a w 1969 roku tytuł magistra inżyniera elektryka.

W 1967 roku został przeniesiony służbowo do pracy w Zakładach Energetycznych Okręgu Południowego w Katowicach. Stamtąd w 1971 roku trafił do Energoprojektu w Katowicach na stanowisko Kierownika Zespołu Lokalizacji Obiektów Energetycznych. Pod jego kierunkiem zostały opracowane studia lokalizacyjne dla wielu elektrowni i elektrociepłowni zawodowych. W 1974 roku został powołany na stanowisko Generalnego Projektanta do spraw Uciepłownienia Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Nadzorował wówczas prace projektowe EC Katowice i II etapu EC Będzin oraz koncepcje uciepłownienia miast na terenie południowej Polski. W 1979 roku współpracował z Akademią Ekonomiczną w Katowicach przy opracowaniu studiów nad lokalizacją i organizacją przestrzenną zakładów przemysłowych w GOP. W latach osiemdziesiątych był Kierownikiem Zespołowej Pracowni Wielobranżowej, a następnie Kierownikiem Oddziału Projektowania. W tym czasie nadzorował i koordynował prace projektowe w zakresie budowy elektrociepłowni, ciepłownictwa oraz elektrowni dieslowskich w Grecji. Od 1990 do 2005 roku zajmował stanowisko Generalnego Projektanta. Był współtwórcą wielu koncepcji uciepłownienia oraz planów energetycznych miast: Chrzanowa, Chorzowa, Cieszyna, Jelcza-Laskowic, Katowic, Libiąża, Pszczyny, Trzebini, Zielonej Góry. Opracował liczne plany proekologiczne dla terenów południowej Polski, między innymi plan ograniczenia niskiej emisji na terenie województwa katowickiego i projekty dotyczące modernizacji systemu ciepłowniczego w Katowicach. W 2005 roku został Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Projektowania i Realizacji PAK. Jego współpraca z PAKiem była niezwykle owocna dla obu stron i przyczyniła się do umocnienia pozycji Biura. Mimo przejścia na emeryturę, w latach 2015-2016 kierował zespołem ds. ciepłownictwa, dla którego członków był mentorem i autorytetem. Motywował do pracy nad sobą i poszerzania wiedzy. Nie był obojętny na problemy drugiego człowieka, zawsze można było na Niego liczyć. Współpracę z Biurem zakończył w czerwcu 2016 roku.