Doradztwo środowiskowe

Oferujemy wsparcie techniczne oraz prawne przy uzyskiwaniu pozwoleń, planowaniu, nadzorowaniu inwestycji oraz zapewnienie funkcjonowania zgodnie z prawem, w tym w szczególności przygotowujemy:
Karty Informacyjne Przedsięwzięcia oraz Raporty Oddziaływania Inwestycji na Środowisko.
Przeglądy i doradztwo ekologiczne
Wnioski o Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji spalania paliw.
Wnioski o pozwolenia sektorowe: emisja zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody, zrzut ścieków (operaty wodno-prawne), wytwarzanie i przetwarzanie odpadów.
Programy i plany środowiskowe.
Analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu.
Pomiary hałasu oraz wykonywanie map akustycznych.
Doradztwo w zakresie dofinansowania ze środków celowych UE.
Ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska i zgodności z wymaganiami UE.